• 24 خرداد 1400 - 12:16

روزهای سخت و شیرین یک پروژه

مجموعه پل ها و تقاطع چهارسطحی شهید سلیمانی از چند نظر برای شهر و شهروندان حائز اهمیت است، در بهار سال 98 بود که عملیات اجرایی این پروژه در فضایی بایر با حضور استاندار اصفهان، اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مردم شریف منطقه 15 آغاز شد. همین مکانی که اکنون سازه فاخر پل شهید سلیمانی در آن سر برافراشته است.

واقعیت این است که ساخت و احداث این مجموعه، در روزهای سختی به پیش رفت. افزایش و تغییر شدید قیمت ها و نبود برخی منابع، مسیر اجرای پروژه را سخت و سخت تر می‌کرد. در این شرایط نیروهای شهرداری تلاش کردند تا بر مشکلات غلبه کرده و انصافا در این مسیر موفق شدند.

ایجاد خزانه واحد در شهرداری برای اولین بار، یکی از افتخارات این دوره مدیریت شهری است که باعث فائق آمدن این پروژه بر مشکلات مالی شد و کمک کرد بتوانیم به این نوسان ها غلبه کنیم. شهرداری در مسیر اداره ارزان شهر، رویکرد انضباط مالی را اتخاذ کرد و با چنین رویکردی زمینه اداره ارزان شهر را فراهم ساخت.  

از سوی دیگر، یکی از نکات بارز پروژه مجموعه پل ها و تقاطع چهارسطحی سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی این بود که شهرداری این پروژه را ابتدا کامل آزادسازی کرده و سپس عملیات عمرانی را آغاز کرد، اینگونه نبود که پروژه آغاز شود، زمین ها با افزایش قیمت روبرو شود و شهرداری تا سال های بعد مانند برخی از پروژه های سابق، درگیر معارضان و دیگر مشکلات حقوقی، دعاوی مالی و ... شود.

علاوه بر همه این رویکردها، باید گفت اگر شهرداری توانست این پروژه را در روزهای سخت، مدیریت کند و به پیش ببرد در سایه همت جهادی مدیران و نیروهای عمرانی شهرداری در معاونت عمران و سازمان عمران شهرداری بوده است.   

تلاش منطقه 15، مدیریت مالی و مدیریت دقیق هزینه های جاری بود که باعث شد این پروژه یک روز هم تعطیل نماند. ساخت پل ها و تقاطع چهارسطحی شهید سلیمانی نماد اداره ارزان شهر است، صرفه جویی یک ساله شهرداری در بودجه های جاری، معادل بودجه مورد نیاز ساخت این پروژه شد و در سایه همه این اتفاقات و همدلی ها، این خدمت شیرین به ثمر نشست و نه تنها این پروژه به دلیل مشکل مالی و ... متوقف نشد بلکه همزمان با آن، دهها و دهها پروژه دیگر در این شهر به پیش رفت، تکمیل شد و یا مراحل پیشرفت خود را با سرعت طی کرد.  

پروژه پل های شهید سلیمانی نقطه صفر یک ابرپروژه به نام حلقه حفاظتی شهر اصفهان است و به تنهایی یک کیلومتر و نیم از این پروژه را شامل می‌شود، پل آفتاب قطعه مهم دیگری از رینگ چهارم بود که در بزرگراه شهید اردستانی ساخته شده و سال گذشته به همراه خیابان های تابان و آسمان افتتاح شد، این پروژه ها، حلقه حفاظتی برای حفاظت از شهر و مردم شهر است. پل های شهید سلیمانی، پل آفتاب، خیابان تابان و آسمان همه پروژه هایی هستند که در راستای افزایش زیست پذیری شهر، کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک، کاهش تصادفات و تلفات جانی و ... اجرا شدند تا راه دور، نزدیک شود و شهروندان، مسافران و خودروهای عبوری همه آسوده تر، سریع تر و ایمن تر مسیر خود را طی کنند.

تمامی این اقدامات انجام شد تا این مسیر سخت ایمن شود. ایمنی، زندگی را به مردم شهر و به کودکان هدیه می‌دهد، ترس و هراس برخی کودکان منطقه 15 و برخی مناطق همجوار از صدای بوق و حرکت حادثه آفرین ماشین های سنگین در مجاورت محل های سکونت آنان را در بازدیدها و ملاقات های مردمی به یاد دارم.

کودکانی که از عبور و مرور در خیابان به دلیل تردد خودروهای سنگین و کامیون ها ترس داشتند. امروز وقتی عبور کامیون ها از خیابان های تابان، آسمان، پل آفتاب و پل های شهید سلیمانی را می‌بینم، صدای آن گریه ها به گوشم می‌آید و البته با افتخار باید بگویم که فرزندان عزیز در مناطق 7، 10،14،15 و همشهریان عزیز با احداث این پروژه، از عبور و مرور کامیون ها از این خیابان ها نجات پیدا کردند و این یعنی شهر زیست پذیر و شهری که تلاش می کند شهر بهتری برای زیست کودکان در مسیر تبدیل به شهر دوستدار کودک باشد.   

از سوی دیگر حلقه حفاظتی، از جان شهروندان محافظت می‌کند؛ این نماد زندگی، در اصفهان، شهر زندگی است. کاهش ترافیک در این مناطق و در حلقه سوم ترافیکی شهر، مزیت و ارمغان بزرگ دیگر است. یکی دیگر از افتخارات این پل، نام‌گذاری آن به نام شهید عزت و افتخار ایران، حاج قاسم سلیمانی است؛ حدود هشت ماه از اجرایی شدن این پروژه گذشته بود که شهید سلیمانی به درجه رفیع شهادت رسید و با افتخار یکی از بزرگترین پروژه هایی که در کشور به نام سردار دل‌ها نام‌گذاری شده، به نام اصفهان ثبت شد.

شهرداری اکنون هفت کیلومتر مهم بین این پروژه تا پل آفتاب در بزرگراه شهید اردستانی را در دست احداث دارد، از این رو این پل، پلی به سوی آفتاب است. این مسیر نیز در شرایط دشواری، در حال احداث است. این هفت کیلومتر در مسیر جاده خاتون آباد و شش راه به پیش می‌رود که ممکن است مردم شهر تغییرات این پروژه را به چشم نبینند یا از این پروژه اطلاع کمتری داشته باشند ولی در نهایت این پروژه ها در مسیر حفاظت از شهروندان با قوت در حال پیشرفت است. در همین نقاطی که شاید خدمت در آن کمتر مورد توجه بوده است، طعم توسعه اکنون چشیده شده؛ ما با افتخار به مناطق پیرامونی شهر آمدیم و بزرگترین پروژه ها را در این مناطق اجرا کردیم چراکه به عدالت فضایی اعتقاد داشتیم و معتقد بودیم این پروژه ها محرک توسعه این مناطق است.   

شهرداری زمانی که به پروژه حلقه حفاطتی شهر ورود کرد، به عدالت فضایی و بهبود زندگی همه شهروندان اندیشید، با همین دغدغه و رویکرد، این ابرپروژه را آغاز کرد و هیچ گاه به این فکر نکرد این حجم هزینه در نقاطی که کمتر جلو چشم همه شهروندان است، ممکن است دستاورد تبلیغاتی کمتری داشته باشد که احتمالا دلیل آغاز نشدن این پروژه در گذشته نیز همین موضوع بوده است. شهرداری به مردم اصفهان و عزت آن‌ها فکر کرده و نسبت به بهبود سطح کیفی زندگی مردم اصفهان توجه کرده است. با این رویکرد متعالی، باید از همه تلاشگران عزیز که این پروژه را با زحمت بسیار به پیش برده و به سرانجام رساندند و از همه همدلی ها و تلاش هایی که در مسیر اجرای این پروژه شد، تشکر و قدردانی کنیم؛ حتی اگر دیده های بی انصاف و مغرض، این حجم از تلاش شبانه روزی کارگران شریف در سخت ترین شرایط و دشوارترین نقاط شهر را نادیده گرفته و با چشم پوشی بر این تحول، بر طبل غرض ورزی ها بکوبند.

قدرت اله نوروزی

شهردار اصفهان

منتشر شده  در روزنامه اصفهان زیبا در تاریخ 24 خرداد 1400