• 5 فرودين 1397 - 11:47

امنیت برای سرمایه گذاری در اصفهان فراهم شده است

به دنبال این هستیم که فرصت ها را در اختیار مردم شهر و سرمایه گذاران بگذاریم زیرا اصفهان ظرفیت اشتغال زایی و کارآفرینی دارد، به همین دلیل زمانی که برای شهردار شدن کاندید شدم، هشت محور را تعریف کردم که اولین آن گردشگری و دومین آن کارآفرینی بود.

اعتقاد دارم اگر بتوانیم فرهنگ گردشگری را در اصفهان نهادینه و امکانات را برای مهمان های خارجی فراهم کنیم، اصفهان می تواند کانون گردشگری ایران شود و به دنبال آن اشتغال نیز رونق پیدا می کند، در این راستا نیز تاکنون تلاش های بسیاری کردیم تا زیرساخت ها را فراهم کنیم

همچنين به طور جدی موضوع کارآفرینی را در شهر اصفهان دنبال می کنیم؛ در این راستا مکانی برای راه اندازی کارخانه تکنولوژی های نوین انتخاب شده است، البته برای موفقیت در این زمینه، حمایت همه مردم را نیاز داریم. سرمایه گذاران اصفهانی که در خارج از استان سرمایه گذاری کردند بدانند که شهر برای سرمایه گذاری امن شده است و ما تمام زمینه ها را فراهم می کنیم.