• 8 خرداد 1400 - 11:04

توافق خرید 35 دستگاه اتوبوس و 5 ون شهری ویژه افراد دارای معلولیت به امضا رسید

شهردار اصفهان از توافق شهرداری اصفهان و شرکت ایران خودرو دیزل برای خرید 30 دستگاه اتوبوس و 5 دستگاه ون ویژه تردد افرادی دارای معلولیت خبر داد.  

قدرت اله نوروزی اظهار کرد: به دنبال جلسات هر دوشنبه مدیریت شهری اصفهان در پایتخت برای پیگیری امور شهری، دوشنبه گذشته اتفاقات خوبی افتاد. شهرداری اصفهان از مدیرعامل ایران خودرو دیزل دعوت به عمل آورد و قرارداد خرید 30 دستگاه اتوبوس جدید شهری برای اصفهان به امضا رسید.

وی ادامه داد: همچنین قرارداد 5 دستگاه ون برای ناوگان ویژه حمل و نقل افراد دارای معلولیت به امضا رسید و به توافق رسیدیم تا این تعداد را در آینده افزایش دهیم. 

شهردار اصفهان تصریح کرد: در اولین فرصت این اتوبوس و ون ها وارد اصفهان می شود و اتفاق بسیار خوبی در دو حوزه حمل و نقل عمومی و نیز افرادی دارای معلولیت رقم می خورد که امیدواریم بتواند رضایت این قشر را جلب کند.