شهرداري منطقه 5 اصفهان | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید

نام این محله مربوط به نام «دانشگاه اصفهان» است. نخستین هسته­ ی وجودی دانشگاه اصفهان در آذرماه 1325ش با حضور دکتر اقبال و پرفسور اوبرلین رییس بهداری و رییس دانشکده­ ی پزشکی وقت در خیابان احمدآباد با تأسیس آموزشگاه عالی بهداری شکل گرفت و پس از چندی محل آن به دبیرستان سعدی که وسیع­ ترین و مهم­ترین دبیرستان وقت در اصفهان بود، منتقل­ گردید.

1399-03-29 22:04

فرح ­آباد، در زمان سلطان­ حسین صفوی در دامنه­ ی کوه صفه احداث ­شد (رک: جابری انصاری، 1378: 23). منوچهرخان خواجه که در حفظ مبانی صفویه اهتمام ­داشت، در تجدید آبادی فرح ­آباد و مصلی همت‌های مردانه کرد و هر قدر از اراضی قابل درختکاری بود، مشجر کرد و آنچه را درخور زراعت بود، به کشاورزی اختصاص ­داد (همان، 167).

1399-03-29 22:01

حسین­ آباد در گذشته، روستایی مربوط به بلوک برزرود جی در جنوب زاینده­ رود بود. روستاهای دستگرد خیار، حسین­ آباد، مارنان، قینان و جلفا، آبادی‌های بلوک مزبور را تشکیل می‌دادند. اکنون حسین ­آباد، یکی از محلات جنوبی و معتبر شهر است.

1399-03-29 21:54

نام این محله اشاره به نام مرحوم "وحید دستگیری" دارد. حسن وحید دستگیری فرزند محمد­قاسم، معروف به وحید دستگیری به سال 1258 ش در ده دستگرد از دهات اصفهان تولد یافت. نخستین سال­ های زندگی­اش در اصفهان به تحصیل علم و ادب گذشت، سپس برای ادامه تحصیل به تهران آمد و تا پایان عمر در این شهر زیست.

1399-03-29 21:46

«باغ سعادت­ آباد با باغ ­دریاچه که طرف شمال رود است حکم یک باغ را داشته­ است و در حقیقت، رود از میان باغ می‌گذشته است ...

1399-03-29 21:40

جلفا از محلات بخش 5 اصفهان بود و بهترین آب و هوا را داشت.

دهقان شاعر می­گوید:

خدای خواست که بر عالمی ببخشاید

 

بیافرید لب زنده­رود، جلفا را
 

 

(جابری انصاری، 1378: 463و 417).

1399-03-29 21:33

این محله جزو بخش پنج از محلات جنوبی رودخانه­ ی زاینده ­رود است و در واقع، از دهاتی است که به شهر اصفهان اتصال یافته ­است (رفیعی مهرآبادی، 1352: 236). از لحاظ تاریخی، سیچان دیه­ ای در جنوب زاینده ­رود و همسایه ­ی دیه حسین­ آباد بود. شاه ­عباس هنگامی که ارامنه را از ارمنستان به اصفهان کوچانید، اراضی جنوب زاینده ­رود را که درست در شمال این ده واقع شده­ بود، ظاهراً تا حد خود رودخانه، به آن ها بخشید و فرمان‌هایی صادرکرد تا ارمنیان در این اراضی مستقر ­شوند. این اراضی شامل سه دیه مارنان، قینان و سیچان بود و این هرسه با توسعه­ ی شهر اصفهان به انضمام جلفا که ارمنیان ساختند، یکی از محلات معتبر اصفهان شد.

1399-03-29 21:02

از سی و ­سه ­پل به سمت چهارباغ بالا، اولین محل سردرب باغ ­زرشک است که عمارتی مفصل بود و منوچهرخان معتمدالدوله به آن اهمیت­ می­ داد و اطراف سردرب از درختکاری و گل‌های رنگارنگ جلوه­ ها داشت. چون اطراف بالاخانه­ های سردرب، سالن‌ها و غلام گردش‌ها بود تا رودخانه و جلفا و کوه­ صفه و باغ‌های طرف مشرقش منظرگاه باشکوهی باشد، نگهبانانی آنجا گماشته ­بودند تا و تماشاچیان در خیابان چهارباغ بالا و هزارجریب، یک دانه گل نچینند.

1399-03-29 20:47

منطقه 5 با مساحت 1702 هکتار، از شمال به میدان سهروردی در امتداد میرزا کوچک خان - در امتداد سعدی و بلوار ملت تا سی و سه پل (اول چهارباغ بالا)، از جنوب به پل راه آهن در مسیر ریل راه آهن - در محور جاده خاکی صفه - میدان تیر تا بر گوشه جنوب شرقی کارخانه سیمان اصفهان ، از شرق به خیابان چهارباغ بالا ازسی و سه پل تا دروازه شیراز -خیابان هزار جریب - پل دفاع مقدس - و امتداد شهید دستجردی تا پل راه آهن و از غرب به بر گوشه شرقی کارخانه سیمان اصفهان تا بزرگراه اقارب پرست در امتداد خیابان جانبازان - سه راه سیمین - میدان سهروردی محدود مي شود.

اين منطقه در سال ۱۳۴۸ به صورت برزن دستگرد، برزن ۵ و برزن ۶ در قالــب شهرداري ناحيه ۲ درآمد و در سـال ۱۳۵۰ بود که به صــورت منطقه پنج شكل گرفت. ساختمان شهرداری پنجمین منطقه اصفهان ابتدا در گذر سنگتراش ها؛ مدرسه موسيقي فعلي‏بود و سپس به ميدان ارتش منتقل شد واز ابتداي سال ۱۳۸۰ به مكان كنوني ابتداي خيابان سلمان انتقال يافت.ويژگي هاي خاص منطقه۵ اصفهان، رشد روز افزون جمعيت و افزایش تراكم ساختمان هاي مسكوني ، خدماتي، تجاري و آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از وجود مراكز بزرگ صنعتي سبب شد مدیریت شهر اصفهان برای توزيع عادلانه امكانات وخدمات در ابتداي سال ۸۶ این منطقه رابه دو منطقة ۵ و ۱۳ تفكيك کند. اکنون اين منطقه داراي يك ناحيه  شهري درسپاهان شهر و مديريت صفه مي باشد.این منطقه از شهر اصفهان از ۱۲ محله تشکیل شده است . 

1398-10-15 10:21