سال جهش تولید

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان از احیاء میدان امام حسین(ع) با نام قدیمی دروازه دولت اصفهان در مسیر دولتخانه صفوی خبر داد و گفت: این میدان با مسیرهای ترکیبی سواره رو، پیاده راه و مسیر ویژه دوچرخه در حال ساماندهی است و پروژه ساماندهی تا چهار ماه دیگر تکمیل می شود.

1399-04-23 10:08