سال جهش تولید
  • 1399-05-13 11:08
  • كد محتوا:16380
تغییر کاربری خانه هنرمندان موجب نارضایتی شهروندان می‌شود

عضو شورای شهر اصفهان گفت: قطعاً تغییر کاربری خانه هنرمندان، نارضایتی شهروندان و به ویژه هنرمندان را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ايمنا ، فریده روشن در صفحه اینستاگرام خود نوشت: "سالهاست که مردم این شهر، این خانه را به نام هنرمندان و متعلق به هنرمندان می‌دانند. با خبر شدیم که حوزه هنری قصد انتقال مالکیت این خانه را به بنیاد شهید دارد.

صرف‌نظر از اینکه این انتقال مالکیت به چه دلیلی است و آیا امکان جلوگیری از آن وجود دارد یا خیر، آنچه مسلم است هویت این خانه هویتی است شکل گرفته در طول زمان و شهروندان و هنرمندان، این مکان را با این هویت می‌شناسند و قطعاً تغییر کاربری آن، نارضایتی شهروندان و به ویژه هنرمندان را به دنبال خواهد داشت. "