سال جهش تولید
  • 1399-05-13 07:01
  • كد محتوا:16159
نصب مخازن هوشمند زیرزمینی پسماند در ۳ نقطه از شهر اصفهان

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: در ناژوان و دو نقطه از منطقه شش شهرداری مخازن هوشمند زیرزمینی پسماند نصب شده و دریچه‌های آن همسطح زمین قرار گرفته و قابل دسترس برای افراد نیست، اما مکان‌یابی برای افزایش این مخازن زیرزمینی در شهر کار آسانی نیست و نیاز به بررسی بیشتری دارد.

بهزاد حقانی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در قراردادهای پیمانکاران خدمات شهری برای جمع‌آوری پسماند خشک قید شده که به هیچ عنوان از نیروهای کودک یا اتباع بیگانه استفاده نکنند.

وی با بیان اینکه نیروهای جمع‌آوری پسماند طرف قرارداد شهرداری از همان نخستین روز فعالیت از مزایای بیمه بهره‌مند می‌شوند، افزود: تمام خودروهای جمع‌آوری پسماند پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری دارای کد و بنر یک شکل هستند و زمان فعالیت آنها از ساعت هفت صبح تا ساعت ۱۷ از در منازل بوده و از ساعت ۱۷ تا یک بامداد نسبت به جمع‌آوری پسماند خشک واحدهای تجاری اقدام می‌کنند؛ بنابراین چنانچه شهروندان خارج از این ساعات خودرویی بدون بنر و کد در حال جمع‌آوری یا جداسازی پسماند مشاهده کردند می‌توانند مراتب را از طریق شماره ۱۳۷ شهرداری اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: هفته گذشته جلسه‌ای در معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری با موضوع «تبلیغات شهری مقابله با زباله گردی کودکان» برگزار و مقرر شد جهت اطلاع رسانی به عموم شهروندان در خصوص مقابله با زباله گردی کودکان، از سوی آن سازمان اقدامات لازم انجام شود.

وی افزود: افراد زباله گرد به هیچ عنوان نیروهای در اختیار پیمانکاران شهرداری نیستند و به صورت آزاد عمل می‌کنند.

وی تصریح کرد: در جلسه برگزار شده همچنین مقرر شد به شهروندان اطلاع رسانی شود که در صورت مشاهده کودکان زباله گرد در سطح شهر مراتب را به شماره ۱۳۷ گزارش دهند، همچنین آموزش‌های لازم به پیمانکاران شهرداری در خصوص جمع‌آوری بازیافت‌ها مجدداً منتقل شود.

حقانی در ارتباط با نصب مخازن هوشمند در شهر، اظهار کرد: تجربه نصب مخازن در بعضی شهرهای کشور نشان داده که این اقدام باعث ایجاد بی نظمی در بیرون قراردادن پسماندها از منزل توسط شهروندان می‌شود، این در حالی است که در حال حاضر با نظم یک شب در میان پسماندها در شهر جمع‌آوری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در ناژوان و دو نقطه از منطقه شش شهرداری مخازن هوشمند زیرزمینی پسماند نصب شده و دریچه‌های آن همسطح زمین قرار گرفته و قابل دسترس برای افراد نیست، اما مکان‌یابی برای افزایش این مخازن زیرزمینی در شهر کار آسانی نیست و نیاز به بررسی بیشتری دارد.