اداره كل بازرسي شهرداري اصفهان
۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
نشست و هم انديشي مديركل بازرسي با مدير و معاونين منطقه 10 شهرداري
ضابطه و دستور العمل ومصوبات شوراي شهر ملاك عمل بازرسي است

مهندس جواد حاتمي، مديركل بازرسي شهرداري طي نشستي كه با مدير ومعاونين منطقه 10 داشت به حساسيت بيش از اندازه اي كه در ساختارهاي نظارتي وجود دارد ، اشاره كرد و گفت مواردي كه منجر به مباحث مالي ميشود عمدتا اخذ وجوه غيرقانوني است كه اين موضوع به صورت سخت گيرانه تري دنبال مي شود. وي اذعان كرد انتظارم از همكاران اين است كه در فضاهاي كار اگر موضوعاتي هست كه به عنوان چالش با آن مواجه هستند يا تصميماتي كه امكان رفتار ضابطه مند درون آن كمتر وجود دارد اين موارد را به مجموعه منعكس كنند تا بررسي و پيگيري شود. مديركل بازرسي به بازديدي كه از منطقه 8 و 15 داشت اشاره نمود و گفت معزلي كه اصولا مناطق با آن ملموس هستند اراضي اي است كه با سند عادي يا قولنامه اي هستند كه مشكل تفكيك و آزادسازي و يا صدور پروانه را براي منطقه در بر دارند ، اداره كل بازرسي براي حل اين معزلات بايد يك بررسي درون ساختاري عين شوراي تخصصي يا شوراي مشورتي شهرسازي داشته باشد و همچنين در حوزه املاك و اداره حقوقي نيز بررسي كلي و ضمني صورت بگيرد تا در آينده شهرداري خسارتهاي كمتري را متحمل شود. مهندس جواد حاتمي در ادامه موضوعي را كه در حوزه برنامه ريزي مطرح است را تعهداتي دانست كه عمدتا مناطق بر ذمه آنهاست و در سنوات متمادي مورد مغفول واقع شده، مخصوصا در بحث اولويت بندي كه درآمدش را مشروط به صرف موضوع خاص ميشود وپس از انجام اولويت بندي تعهد انجام نميشود. وي اذعان داشت كه با پيگيري اداره كل بازرسي شهرداري مقرر شد اين موارد احصا شود و در جلسه بودجه لحاظ كنيم كه با توجه به و ضعيت خشكسالي و شرايط پيش رو، فضاي شهر را به شكلي نگه داريم كه هم به لحاظ معماري و شهرسازي، آن حداقل ها را رعايت كنيم وهم به لحاظ سرانه و خدماتي كه بايد به شهروندان بدهيم بتوانيم به صورت مطلوب اين موضوع را حفظ كنيم تا در آينده بستري مناسب براي زندگي داشته باشيم .

پس از آن مهندس امامي به اين موضوع اشاره داشت كه شهرداري قبل از اينكه يك موسسه خدماتي باشد يك بنگاه اقتصادي است و انتظاري كه  در حوزه شهرداري و نظارت داريم اين است كه براي حل معضلات اين دو حوزه با هم تعامل داشته باشند .

معاونين شهرداري اين منطقه نيز مشكلاتي نظير بند(7-1-10) از ضوابط طرح تفصيلي، عدم وجود نيروي متخصص مربوطه با توجه به حجم بالاي ارباب رجوع كه در اينصورت درصد خطا بالا ميرود، سيستم سراي 8 كه در قسمت تقسيم كار باعث فشار زياد بر كارشناسان بازديد و رييس شهرسازي را موجب شده كه منجر به نارضايتي و خطا را در برداشته است، تابلوهاي اصناف و پلهاي تجاري كه نظارت روي آنها بسيار كم است، كاهش نيروهاي خدمات بدليل بازنشستگي، عدم همكاري شركتهاي خدمات رسان كه نياز به تجديد نظر روي هزينه هاي دريافتي از آنها هست، وجود دلالها و.... را نام بردند.

مهندس حاتمي در پاسخ به موضوعات مطروحه ، ضوابط و دستورالعمل ومصوبات شورا را ملاك بازرسي دانست و گفت زمانيكه افراد از ما مطالبه گري ميكنند چه به حق باشد و چه ما وجه المصالحه بشويم اين نشان دهنده نقص در اجراي ضابطه است كه بايد بررسي و پيگيري شود و وجود دلالها يا مشاوره هاي درون سازماني مشكلات اجراي ضوابط را دوچندان  كرده كه با پيگيري زيرپوستي واقدامات خوبي كه در اين زمينه صورت مي گيرد با مفاسد به صورت مصداقي برخورد مي كنيم. وي اشاره كرد پل هاي تجاري را ميتوان ضابطه مند كرد و در ساماندهي تابلوها، سازمان بايد ورود كند و برخورد با تابلوهاي خلاف برعهده منطقه مي باشدكه مقرر شد كميته اي ذيل كميسيون اقتصادي در اين زمينه صورت پذيرد .مديركل بازرسي در خصوص مشكلات انبارداري از مسوولين مربوطه خواست تا راهكار و پيشنهادات خود را جهت بهبود وضعيت به اين اداره كل ارايه نمايند و همچنين موضوعات چالش برانگيز مربوط به سراي 8 را جهت تشكيل جلسه وپيگيري ارسال نمايند .مهندس حاتمي در پاسخ به مشكلات نيروهاي پرسنلي اشاره كرد كه ساختاري را پياده ميكنيم كه جانشين پروري به صورت مطلوب انجام شود .

مهندس امامي نيز اذعان داشت فضاي پاسخگويي در حالت مكتوب بايد به گونه اي باشد كه منطقه را دچار مشكل نكند و اين تعامل بين بازرسي و منطقه را مي طلبد .

 

 

تاریخ:
1397/09/15
تعداد بازدید:
35
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.