اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
غلامي: طرح جامع شهري با مشاركت مردم تدوين مي‌شود
/شروع فرايند تهيه طرح جامع شهر اصفهان/

مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان گفت: تهيه و تدوين برنامه جامع شهر اصفهان با مشاركت مردمي كه حس تعلق به شهر همواره دغدغه آن‌ها بوده، پيش مي‌رود.

حجت‌الله غلامي صبح امروز (پنج‌شنبه) در مراسم اعلان عمومي شروع فرايند تهيه طرح جامع شهر اصفهان اظهار كرد: با برداشتن چند گام مي‌توان طرحي براي شهر اصفهان ارائه كرد كه مشكلات را رفع كند؛ گام اول دريافت مجوز از شوراي عالي شهرسازي و معماري است، در اين راستا مي‌توان با تشكيل جلسات متعدد با اعضاي شوراي عالي، شوراي شهر و شهرداري اصفهان، مجوزهاي لازم را دريافت كرد، گام دوم اين است كه شوراي راهبري طرح بايد تعيين شود كه خوشبختانه محقق شد.

وي افزود: امروز گام سوم و مهمترين قدم براي شروع كار يعني اعلان عمومي برنامه جامع شهر اصفهان را با حضور تمام ذينفعان آغاز كرديم و مشاركت مردمي را براي نخستين بار در تدوين برنامه جامع شهر اصفهان در نظر گرفتيم؛ تدوين برنامه جامع شهر اصفهان با مشاركت مردمي كه حس تعلق به شهر همواره دغدغه آن‌ها بوده پيش مي‌رود.

مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان گفت: اين كه چرا به سمت رويكرد نوين رفته‌ايم بايد مروري كنيم بر آنچه در گذشته براي شهر اصفهان انجام شده است، در واقع بايد آسيب‌شناسي‌هاي لازم را انجام داده و از كنار اين بررسي‌ها به سمت و سويي برويم كه اشتباهات گذشته تكرار نشود و براي طرح‌هاي جامع و فراشهري بررسي كنيم چه جاهايي نقاط ضعف داشته‌ايم و اين كه آيا ادامه روش‌هاي قبلي براي طرح جامع مناسب است يا لازم است شيوه‌هاي جديد به كار گيريم.

غلامي با بيان اين كه نخستين طرح توسعه شهر اصفهان به سال‌هاي خيلي دور كه مادي‌ها و نهرها در شهر اصفهان طراحي شده، باز مي‌گردد، افزود: مادي‌ها و نهرها در پهن دشت اصفهان جاري بودند و آب از اين مادي‌ها و نهرها به مويرگ‌هاي شهر روانه مي‌شد؛ در كنار نهرها، باغات و در كنار باغات، محله‌ها به وجود آمد و همين مقدمه‌اي براي ايجاد باغ شهر اصفهان شد.

وي با بيان اين كه بيش از 154 مادي و نهر در شهر اصفهان وجود دارد كه هنوز بسياري از آن‌ها از جمله مادي‌هاي نياصرم، فدن، شاه‌پسند و برازنده فعال هستند، تصريح كرد: اين مادي‌ها در پهن دشت اصفهان جاري شد و محلات و باغات شهر را به وجود آورد، باغاتي همچون به، زرشك، نگار، فرح آباد، بلبل و ... كه امروزه اثري از آن‌ها نيست و البته مي‌توانست دست مايه‌اي براي طرح هاي شهري باشد.

وي افزود: مقدمه طرح جامع شهري در سال 1337 براي اصفهان ارائه شد، طرحي كه به لحاظ برداشت نامناسب از شهر نتوانست مشكلات اصفهان را در آن زمان رفع كند از اين رو بلافاصله طرح جامع مطرح شد؛ طرح جامع اول شهر اصفهان به دليل تغييرات و نياز به گسترش شهر تهيه و سال 1350 به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري رسيد، اين طرح شتابزده به دليل فقدان انعطاف‌پذيري بلافاصله متوسل به طرح تفصيلي شد تا سخت بودن خود را جبران كند.

مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان خاطرنشان كرد: طرح تفصيلي اول كه سه سال بعد از تصويب طرح جامع اتفاق افتاد از سوي مهندسان مشاور تهيه شد؛ طرح تفصيلي اول تا اندازه‌اي به راه‌هاي رفع مشكلات شهر پرداخت و رويكرد مسئله محور داشت، اميدوار بوديم اين طرح بخشي از مشكلات را حل كند، اما همزمان با رشد اقتصادي استان و بهسازي و نوسازي شهر شوربختانه اين طرح در دوره التهابات پيش از انقلاب گم شد و مجريان و برنامه‌ريزان شهري نتوانستند بر اساس آن اقدام كنند و تحقق‌پذيري آن را امكان‌پذير سازند.

غلامي با بيان اين كه مرحله دوم طرح جامع شهر اصفهان پس از انقلاب رقم خورد گفت: اين طرح متكي بر مطالعات طرح جامع و توسعه متصل شهر بود و سرريز جمعيتي شهر را به شهرهاي اقماري از جمله شاهين‌شهر، خانه‌اصفهان، بهارستان، فولادشهر و مجلسي فرستاد؛ طرح جامع دوم بر پايه اصول انقباضي مطرح شد و ردپاي آن در نخستين طرح تفصيلي قابل مشاهده بود.

وي افزود: طرح‌هاي قبل از انقلاب شهر را به صورت سيستمي پويا و در ارتباط با محيط پيرامون خود در نظر نگرفت، لذا تدوين طرح تفصيلي دوم مطرح شد كه پس از خودكفايي مالي شهرداري ها مطرح و سال 67 توسط مهندسان مشاور تهيه شد.

مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان با بيان اين كه طرح تفصيلي دوم بين سال‌هاي 71 تا 75 به تصويب كميسيون ماده 5 و شوراي عالي شهرسازي و معماري رسيد، اظهار كرد: اين طرح مي‌توانست به بازنگري طرح جامع تبديل شود، اما موفق عمل نكرد از اين رو به سمت بازنگري طرح تفصيلي و در خلاء طرح جامع اين طرح تهيه شد.

غلامي ادامه داد: بايد به سرغ طرح جامع سوم مي رفتيم از اين رو با همكاري شهرداري و شهرسازي توافق نامه‌اي امضا و بر اساس آن مقرر شد طرح بازنگري شهر اصفهان تهيه شود؛ وقتي بازنگري طرح تفصيلي در حال اجرا بود نمي‌توانستيم از اهداف طرح جامع عدول كنيم، در اين راستا نتوانستيم مشكلات مردم را با طرح تفصيلي رفع كنيم از اين رو به فكر برنامه جامع شهر اصفهان افتاديم و امروز اعلان عمومي شروع فرايند تهيه برنامه جامع شهر اصفهان با رويكرد جديد را آغاز كرديم.

وي با بيان اين كه بيش از شش دهه است كه طرح‌هاي توسعه شهري به منظور هدايت رشد موزون شهر ارائه مي‌شود، اما نتوانستيم علي رغم صرف هزينه‌هاي فراوان به نتيجه برسيم، گفت: البته اجراي برخي از طرح‌ها در رعايت ضوابط ساختماني، احداث شبكه‌هاي دسترسي و جهت‌دهي به گسترش كالبد شهرها تأثيرگذار بود، اما به اهداف توسعه پايدار شهر دست پيدا نكرد.

مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان يكي از مهم‌ترين علت شكست طرح‌ها را نگاه از بالا به پايين و استفاده نكردن از نظرات ذينفعان و مشاركت مردم دانست و تأكيد كرد: بايد منتظر چنين سرنوشتي براي طرح‌هاي جامع شهري مي‌بوديم؛ در تهيه برنامه جامع شهر اصفهان، بازآفريني شهر اصفهان را در دستور كار قرار خواهيم داد موضوعي كه طي ساليان گذشته مورد بي‌توجهي قرار گرفته بود.

غلامي با بيان اين كه بيش از چهار هزار هكتار اراضي باغ‌هاي فرسوده و ناكارآمد در استان اصفهان وجود دارد، گفت: اگر در اين مدت به موارد ذكر شده توجه مي‌كرديم، امروز نبايد بافت‌هاي تاريخي شهر خالي از سكنه شود و حاشيه‌نشيني رشد قارچ گونه داشته باشد و به عنوان يك معضل بزرگ خودنمايي كند.

وي با بيان اين كه 15 درصد جمعيت شهر اصفهان در مناطق حاشيه شهر ساكن شده و دچار بدمسكني هستند، اظهار كرد: اين مسائل بايد در برنامه جامع شهر اصفهان با رويكرد جديد ديده شود در اين رويكرد شاهد مواردي مانند احداث هتل در كنار كوه صفه  و به خطر افتادن موقعيت ريه تنفسي اصفهان و يا شاهد بارگذاري‌هاي نامناسب شهري در كلان شهر اصفهان نخواهيم بود.

وي ادامه داد: در برنامه جامع شهر با رويكرد جديد حجم سفرهاي انبوه در شهر توليد نمي‌شود تا شبكه معابر را قفل كند، در واقع در اين طرح درآمدهايي از جنس هزينه دريافت نخواهيم كرد و مي‌توان اميدوار بود طرحي موفق باشد.

تاریخ:
1397/07/19
تعداد بازدید:
47
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.